เว็บบอร์ด
 
วิชาการ

เซลล์ หน่วยของสิ่งมีชีวิต
ระบบอวัยวะและการลำเลียง
ระบบนิเวศ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
สารพันธุกรรม
สารอาหาร
การรักษาสมดุลร่างกาย
พลังงาน
การสังเคราะห์แสง
การสืบพันธ์
การเจริญเติบโต
ระบบประสาท
ฮอร์โมน
การเคลื่อนไหว
พฤติกรรม

วิวัฒนาการ

schoolnet ชีวะ
สสวท.
biotec
วิชาการ ชีวะ
ม.เชียงใหม่ ชีวะ
dek-d ช่วยจำ ชีวะ
pre-entrance ชีวะ
ม.นเรศวร ชีวะ
ร.ร.สตรีราชินูทิศ

ราคาคอม
หนังสือ

ราคามือถือ
ดูดวง
เล่นเกมออนไลน์
ดูหนัง
ฟังเพลง
หางาน
Hi5
ท่องเที่ยว
รถ
ดาวน์โหลด
ดูTVออนไลน์

หางาน ตำแหน่งงาน Jobs Online

บ้านไบโอ


ยินดีต้อนรับ สู้เว็บไซต์ Biogang.com ไบโอแก๊งค์ biology online เว็บแห่งการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตนานาพันธ์ หลากหลายความรู้ ข่าวสาร เรื่องฮ็อตฮิต และอื่นๆอีกมากมาย
แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1
บรรยากาศ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ

 1. บรรยากาศบริเวณพื้นผิวโลกมีแก๊สใดบ้างผสมอยู่...(แก๊ส N 98% O 21% Ar 0.9% C 0.03%)
 2. ในบรรยากาศ มีองค์ประกอปของธาตุใดมากที่สุด...(ธาตุไนโตรเจน)
 3. บรรยากากศชั้นใดมีโอโซน มากที่สุด...(ชั้นสตราโตสเฟียร์)
 4. โอโซน ประกอบด้วยธาตุอะไร...(ธาตุออกซิเจน)
 5. ยอดเขาเอเวอเรสต์ คือยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก อยู่ในชั้นบรรยากาศชั้น..(โทรโพสเฟียร์)
 6. บรรยากาศชั้นใดมีส่วนในการดำรงชีวิตของมนุษย์...(โทรโพสเฟียร์)
 7. บรรยากาศชั้นใดมีประโยชน์ด้านการสื่อสาร...(เทอร์โมสเฟียร์ หรือ ไอโอโนสเฟียร์)
 8. บรรยากาศชั้นใด มีเมฆ ฝน ไอน้ำ ลมพายุ....(โทรโพสเฟียร์)
 9. ดาวเทียมไทยคม ลอยอยู่ในบรรยากาศชั้นใด..(อวกาศ สูงจากพื้นโลก 35000 km)
 10. บรรยากาศชั้น โทรโพสเฟียร์ ยิ่งสูงขั้นไป อากาศจะเป็นอย่างไร (อากาศยิ่งเย็นลง)
 11. บรรยากาศชั้นใดที่สามารถดูดกลืนรังสีอุลตราไวเลต ...(ชั้นสตรโตสเฟียร์ เพราะมีโอโซน)
 12. ดินและน้ำ เมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ ....(ดินจะคายความร้อนเร็วกว่าน้ำ)
 13. สภาพอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำ ตอนกลางวัน...(เหนือดิน อุณหภูมิสูงกว่า น้ำ)
 14. สภาพอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำ ตอนกลางคืน...(เหนือน้ำ อุณหภูมิสูงกว่า ดิน)
 15. อากาศเย็น ความหนาแน่นเป็นอย่างไร...(มีความดันสูง หรือความกดอากาศสูง)
 16. อากาศร้อน ความหนาแน่นเป็นอย่างไร...(มีความดันต่ำ หรือความกดอากาศต่ำ)
 17. ความดันอากาศที่เชียงใหม่ กับ กรุงเทพ....(เชียงใหม่ความดันอากาศต่ำกว่า ยิ่งสูงความดันยิ่งลด)
 18. 1 ความดันบรรยากาศ ทำให้ปรอทสูงขึ้น...( 76 cm  หรือ 760 mm วัดที่ระดับน้ำทะเล)
 19. เมื่อสูงขึ้น ความดันปรอทจะเป็นอย่างไร...(ทุกความสูง 11 m  ความดันจะลดลง 1mm)
 20. เครื่องมือที่ใช้วัดความดันอากาศ...(บารอมิเตอร์)
 21. อากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร มีไอน้ำอยู่ 30 กรัม มีความชื้นสัมบูรณ์เท่าได..(30 กรัม/ลบม)
 22. เครื่องมือที่ใช้วัดความสูง คือ...(แอลติมิเตอร์)
 23. อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ คือ...(อากาศที่มีไอน้ำอยู่มากที่สุด ไม่สามารถรับน้ำได้อีก)
 24. เครื่องมือที่ใช้วัดความชื้น คือ ...(ไฮกรอมิเตอร์)
 25. อากาศที่ทำให้คนเรารู้สึกสบาย มีความชื้นสัมพัทธ์เท่าใด...(60%)
 26. ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ มากกว่า 60% เราจะรู้สึก..(ร้อน อึดอัด เหงื่อระเหยได้น้อย)
 27. สูตรความชื้นสัมบูรณ์
 28. สูตรความชื้นสัมพัทธ์
 29. อากาศแห้ง คือ..(อากาศที่สามารถรับไอน้ำได้อีกมาก จนกว่าอากาศจะอิ่มตัว)
 30. ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ จะเป็นอย่างไร..(ทำให้ผิวหนังแห้งและแตก)
 31. ไอน้ำในบรรยากาศ เกิดจากอะไร..(น้ำที่ระเหยจากแหล่งน้ำต่าง และละอองจับตัวเป็น เมฆ)
 32. เมฆ เกิดขึ้นเมื่อใด...(ไอน้ำในอากาศเย็น กลั่นตัวเป็นละอองน้ำ...เมฆ เกิดสูงกว่า หมอก)
 33. น้ำฟ้าที่เป็นเม็ดฝน ถูกพัดขึ้นที่สูงและเย็นจัด เมื่อตกลงมาจะกลายเป็น..(ลูกเห็บ)
 34. เมฆที่ทำให้เกิด ลมแรง พายุ ฝนตกหนัก คือ...(คิวมูโลนิมบัส)
 35. ลมทะเล เกิดจาก ..(กลางวัน พื้นดินคายความร้อย ทำให้ลมพัดจากทะเลเข้าหาพื้นดิน)
 36. ลมบก เกิดจาก ..(กลางคืน พื้นดินเย็นกว่า จึงพัดเข้าหาทะเลที่กำลังคายความร้อน)
 37. ศรลม บอกอะไร..(บอกทิศทางลม)
 38. การเคลื่อนที่ของลม รอบความกดอากาศสูง..(ทิศทางลง ออกข้างนอก ตามเข็มนาฬิกา)
 39. พายุฟ้าคะนอง เกิดช่วงใด...(เกิดในฤดูร้อน  มีนาคม-พฤษภาคม)
 40. พายุ เกิดจาก ...(การเคลื่อนที่ของอากาศ เนื่องจากความกดอากาศต่างกัน)
 41. ดีเปรสชั่น มีลักษณะอย่างไร..(อากาศเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณความกดอากาศต่ำ ความเร็ว 63 km/h )
 42. เฮอริเครน เป็นอย่างไร...(เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก,แอตแลนติกเหนือ,แคริเบี่ยน)
 43. พายุโซนร้อนที่มีความเร็วลมสูงสุด คือ ..(ไต้ฝุ่น มีความเร็วเข้าสู่ศูนย์กลาง 118 km/h)
 44. พายุไซโคลน เป็นอย่างไร...(เกิดในบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำมาก..ทำให้จุกขวดเปิดได้เอง)
 45. การพยากรณือากาศ คือ ..(การคาดคเนลักษณะอากาศล่วงหน้า จากข้อมูลที่วัดได้)
 46. แผนที่ที่มี H และ L  คือ...(สัญลักษณะที่บอกค่า ความกดอากาศ)
 47. บริเวณใดของไทย ที่ความกดอากาศต่ำสุด...(ภาคอีสาน เพราะเป็นพื้นที่โล่ง อากาศร้อน)
 48. ปรากฏการณ์ แอลนีโญ่...(เป็นปรากฏการตรงกันข้าม เกิดในมหาสมุทรอินเดียมากที่สุด)
 49. ปรากฏการณ์ ลานีน่า...(เป็นปรากฏการซ้ำเติม  จากที่ที่แล้ง จะแล้งมากกว่าเดิม เป็นต้น)
 50. แก๊สใดบ้างที่ทำให้เกิดปรากฏการเรือนกระจก...(มีเทน  คาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน CFC )
 51. สาร CFC คือ สาร (Chlorofluoro Carbon) / สภาวะเรือนกระจก Greenhouse effect
 52. ปรากฏการเรือนกระจก ส่งผลอย่างไร...(ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น น้ำแข็งขึ้วโลกละลาย)
 53. รังสีชนิดใดที่ถูกกักไว้ในปรากฏการณ์เรือนกระจก...(รังสีอินฟราเรด)
 54. สมบัตของสาร CFC ....(มีสารคลอรีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งจะเป็นตัวที่ไปทำลายโอโซน)
 55. คลอรีน ทำลายโอโซนโดย..(คลอรีนจะเข้าทำลายโอโซน โดย 1 อะตอม ทำลาย 1 แสนโมเลกุล)
 56. การเกิดรูโหว่ของโอโซน ส่งผล..(รังสีUV ตกลงสู่ผิวโลกมาก ทำให้คนเราเป็นมะเร็งผิวหนังได้)
 57. แก๊สที่เกิดจากโรงงาน คือ...(แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมื่อทำละลายกับน้ำ จะเกิด ฝนกรด)
 58. สมการการเกิด ฝนกรด...(ไอน้ำ + ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ------------ กรดซัลฟิวริก)
 59. ห้องขนาด 144  ลูกบาศก์เมตร มีไอน้ำจริงๆ 3456 กรัม อากาศมีความชื้นสมบูร์เท่าใด..
 60. อากาศ 0.45 ลูกบาศก์เมตร มีไอน้ำจริงๆ 12.6 กรัม เมื่อทำให้อากาศอิ่มตัวจะมีไอน้ำ 17.5 กรัม
  จงหาความชื้นสัมพัทธ์...

 

เรียบเรียง ศรายุทธ วุฒิเสนHOME      ABOUT US      NEWS      PARTNERS      TEAMBIO      CONTACT US
Copyright 2006 Biogang Inc.biogang@gmail.com. All rights reserved. สถิติเว็บไซต์